Sacrae regiae maiestati divi Matthiae Pannoniae Boemiae Dalmatiae regis invictissimi Lodovicus Carbo salutem plurimam dicit

Contemplanti mihi diligentissimeque intuenti singulorum Italiae principum externorumque regum vitam et mores non facile quisquam occurrit, quem tibi in omni genere laudis praeferre aut etiam comparare possimus, dive Matthia rex invictissime. Nam si rei militaris peritiam consideremus, quae propria est magnorum virorum principibusque maxima necessaria non ad inferendas sed ad propulsandas iniurias, neminem || [1.v.]

Dicső Mátyás, Magyar-, Cseh- és Dalmátország stb. győzhetetlen királya ő kir. szent Fölségét mély tisztelettel üdvözli Ludovicus Carbo.

Ha valamennyi olasz fejedelem s a külföldi királyok életét és erkölcseit tekintem s figyelmes vizsgálat alá veszem: alig találok egyet is, kit a dicsőség bármely nemében Eléd tehetnénk, vagy bár csak hasonlíthatnánk is Hozzád, fölséges MÁTYÁS, győzhetetlen király. Mert hadi képzettség tekintetében – ami nagy férfiak saját, s a fejedelmeknek nélkülözhetetlen tulajdona, nem hogy bántalmakat kövessenek el, hanem hogy azokat visszaverjék – valóban nem találunk egyet is, || [1.v.]