|| [15.v.] imperatore docente vigilarent proque custodia portae acriter starent, aliquamdiu pugnatum est; cum ille paucis comitantibus fugeret, captus est et laqueo ei gula fracta. Ob hanc tamen causam in eum tali poena rex animadvertit, quod sub ea arce Petrum Zobi, unum omnium Ungarorum fortissimum, sagitta vulneratum in fronte perdiderat. Lod. Generosi animi fuit sotiorum mortem ulcisci. Sic Nisus quiescere non potuit, nisi prius occiso Volscente infelicem amicum Euryalum vindicasset. Sic Aeneas ob commilitionis sui Pallantis interitum Turno infensior fuit nec cum deprecantem audire sustinuit, humero cum apparuit alto balteus, et notis fulserunt cingula bullis. Pallas inquit, te hoc vulnere Pallas immolat || [16.r.] et poenam scelerato ex sanguine sumit. Et Romani Iugurtham Numidiae regem persequi non destiterunt, donec eum captum Romam perduxerunt ob Hyempsalis et Atherbalis necem, qui nepotes fuerant Masanissae regis, populo Romano amicissimi. Sig. Non parva imperii accessio regi nostro facta est ex Boemia propter Moraviam, quae marchionatus est, et Slesiam, quae ducem habet. Moraviae pars sine ulla vi sponte sua in deditionem venit, altera pars violenter expugnata. In Slesiam, cuius civitas metropolis Fratislavia nominatur, ultro ab hominibus accersitus fuit magnoque triumpho et laeto clamore dux eorum appellatus celebratique ludi magnifici, ubi duces baronesque permulti hastis concurrerunt, || [16.v.]

|| [15.v.] a tapasztalt vezér s parancsnok utasítása szerént vígyázván s a kapu őrizetét hatalmasan intézvén: egyideig tartott a harcz, s midőn amaz, csekély kísérettel megfutamék, elfogatott, s a bitón végeztetett ki. A király pedig őt ekként azért fenyíté, mert Szobi Pétert, a magyar hadnagyok egyik legjelesbikét – nyillal sebesítve meg homlokán – azon vár alatt veszíté el. Ludovicus. A nemes lélek tartozása volt a társak halálát megtorlani. Ekként nem bírt Nisus nyugodni, miglen Volscenst megölve, szerencsétlen barátját Euryalust meg nem boszúlá. Ekként gyúladt haragra Aeneas, bajtársa Pallans halála miatt Turnus ellen, sem az esdeklőt meghallgatni nem akarta, kardövén Pallans ismeretes boglárait látván tündökölni. Pallas, úgymond, öl meg téged e csapással, || [16.r.] s megfenyíti a gonosz fajt. S a rómaiak mind addig üldözék Jugurthát, Numidia királyát, míg csak rabúl Rómába nem hozák, Hyempsal és Atherbal, Massinissa király, a római nép hű szövetségese unokaöccseinek meggyilkolása miatt. Zsigmond. Nemcsekély mértékben növekedett királyunk birodalma Csehországból, a morva határgrófság s a siléziai herczegség által. Morvának egy része had nélkül önkényt adta meg magát, a másik meghódíttatott. Siléziában, melynek fő-városa Boroszló, önszántából hívta meg a lakosság, s nagy diadal- és örömzajjal kiálták ki fejedelmeül, s hadi-játékokat rendezett, mikben számos fejedelem és fő úr vívott láncsákkal; || [16.v.]


Mátyás király címerei

THURÓCZY, Johannes, Chronica Hungarorum, Augsburg 1488, metszet az előzéklap verzóján

A Ráday Református Gyűjteményben őrzött színezett példányból (I 196)

A Ráday Gyűjtemény szíves engedélyével